Please update your Flash Player to view content.

Peet Cilliers

Wit Dorperstoet

Kontak Besonderhede

Peet Cilliers
White Dorper Stud

Sel: 083 310 8284
Tel: 054 338 0023
E-pos: peet@peetcilliers.co.za
Peet & Retha Cilliers

Inteken Vorm

Webblad Soek

Wie is aanlyn

Ons het 7 besoekers en geen gebruikers aanlyn

Toekennings & Prestasies

1996 Rams: Boude:

SA champion ram.
1996 Ramme: Boude:

SA Grootkampioen ram.

Breker (Offspring of Boude)

Cape National Junior champion lamb in the weight class: 60 - 75kg.
Breker (Boude seun)

Kaaplandse Junior Kampioen ramlam gewigsklas: 60 - 75kg

1996 Ewes: Junior and Reserve champion ewe.
1996 Ooie: Junior en reserwe grootkampioen ooi.

Ewe Lambs: Three in first place in different weight classes.
Ooi Lammers: Drie 1ste plekke in gewigsklasse

Award allocation: "Breeder of Champions."
Toekenning: "Teler Van Kampioene"

1998 Rams: Fancy: (Offspring of Boude) SA champion ram. Reserve champion ram. Junior champion lamb.
1998 Ramme: Fancy: (Boude seun) SA Grootkampioen ram. Reserwe Grootkampioen ram. Junior Kampioen ramlam.

2000 Rams: Reserve Junior champion lamb
2000 Ramme: Reserwe Junior Kampioen ramlam

Ewes:Champion
Reserve Champion
Junior Champion
Reserve Junior Champion
Ooie:Grootkampioen
Reserwe Grootkampioen
Junior Kampioen
Reserwe Junior Kampioen

Award allocation: Breeder with the most points "Breeder of Champions"
Toekenning: Teler met die meeste punte
Teler van Kampioene

2002 Rams: Reserve Junior champion ram
Various class winners for rams.
2002 Ramme: Reserwe Junior Kampioen ramlam
Verskeie ramlam klaswenners

2002 Ewes: Senior champion Ewe S.A. and World Show
2002 Ooie: Senior Kampioen Ooi S. A. en Wereld skou

2002 Ewes: Junior- and Senior champion ewe S.A. and World Show
2002 Ooie: Junior- en Grootkampioen ooi S. A. en Wereld skou

2002 Rams: Champion Ram lamb 75kg S.A. and World Show
2002 Ramme: Kampioen Ramlam 75 kg S. A. en Wereldskou

2002 Rams: Reserve Junior Champion Ram lamb S.A and World
2002 Ramme: Reserwe Junior Kampioen Ramlam S. A. en Wereld

2002 Rams: Champion Ram lamb 45 to 60kg S.A. and World Show
2002 Ramme: Kampioen Ramlam 45 tot 60 kg S. A. en Wereldskou

2002 Ewes: Champion Ram lamb under 45kg S.A. and World Show
2002 Ooie: Kampioen Ramlam Onder 45 kg S. A. en Wereldskou

2002 Ewes: Champion Ewe 60 to 70 kg S.A. and World Show
2002 Ooie: Kampioen Ooilam 60 tot 70 kg S. A. En Wereld skou

2002 Rams: Champion group Ram lamb S.A. and World Show
2002 Ramme: Kampioen Groep Ramlammers S. A. En Wereldskou

2002 Ewes: Champion Ewe S.A. and World Show
2002 Ooie: Grootkampioen Ooi S. A. en Wereldskou

2002 Ewes: Junior and Reserve Junior Champion Ewe lambs S.A. and Word Show
2002 Ooie: Junior en Reserwe Junior Kampioen Ooilammers S. A. en Wereldskou

2002 Ewes: Reserve Champion Ewe "4-Tand" S.A. and World Show
2002 Ooie: Reserwe Grootkampioen Ooi 4-Tand S. A. en Wereldskou

2002 Ewes: Junior and Champion Ewe S.A and World Show
2002 Ooie: Junior en Grootkampioen Ooilam S. A. en Wereldskou

Photos of awards: Photo Gallery Foto's van toekennings: Foto Blad

Kopiereg © 2012. Peet Cilliers - White Dorper Stud. Ontwerp & Onderhou deur Web Ateljee - Studioz.